Корисна інформація

 

17966058_1453415351376332_5234995999183660450_o.jpg

Наставництво – це добровільна безоплатна діяльність з надання дитині, яка проживає у закладі, індивідуальної підтримки та допомоги, насамперед у підготовці до самостійного життя.

Наставництво є ефективна форма допомоги дітям- сиротам з інтернатних закладів в соціалізації та адаптації їх до самостійного життя. Це дружба між один дорослим та дитиною.

Наставництво – не є сімейною формою виховання. Це емоційна- значуща доросла людина, яка здійснює регулярні зустрічі з дитиною на території закладу (іноді за межами закладу) та сприяє її особистісному та професійному розвитку.

Завдяки наставнику дитина отримує шанс на щасливу долю, а не на ту що передбачено статистикою.

Організація наставництва здійснюється центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за місцем проживання дитини.

Мета наставництва:   допомога та підготовка дитини, яка проживає в інтернатному закладі до самостійного життя після виходу  з нього.

Завдання наставника:

  1. допомога у визначенні та розвитоку здібностей дитини, та реалізації її інтересів у професійному самовизначенні;
  2. надання дитині доступної інформації про її права та обов’язки;
  1. формування в дитини практичних навичок, спрямованих на адаптацію її до самостійного життя, зокрема щодо вирішення побутових питань, розпорядження власним майном і коштами, отримання освітніх, соціальних, медичних, адміністративних та інших послуг;
  1. ознайомлення дитини з особливостями суспільного спілкування та подолання складних життєвих ситуацій. Навчання практичних навичок спілкування.
  1. сприяння становленню дитини як відповідальної та успішної особистості;
  1. формування в дитини навичок здорового способу життя.
  1. Допомога у відчутті впевненості у власних силах, формування культурних і моральних цінностей.

Хто може бути наставником? - може бути повнолітня дієздатна особа, яка пройшла курс підготовки з питань соціальної адаптації дітей та їх підготовки до самостійного життя (проведений Запорізьким обласним центром соціальних служб для сім’ї дітей та молоді), отримала висновок про те,що вона може провадити діяльність з організації наставництва, та уклала договір про наставництво.

Кандидат у наставники подає до центру за місцем проживання такі документи:

- заяву;

- копію паспорта громадянина України;

- висновок про стан здоров’я за формою згідно з додатком 5 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 76, ст. 2561);

- довідку про наявність чи відсутність судимості, видану територіальним центром з надання сервісних послуг МВС.

Нормативно-правові документи регулюючі питання програми наставництва

Постанова КМУ від 4 липня 2017 р. № 465,

Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 2005р. №6

nast1.jpg

nast2.jpg

21731035_1598669580184241_4782868318350715122_n.jpg

 

21.jpg

47ZuIn0PLe.jpg

750593.jpg

15355825_1310400322344503_1468438854664242573_n.jpg

24774770_1673538586030673_4058862879119659199_n.jpg