Запорізька обласна організація Профспілки доводить до відома членів профспілки Лист Центральної Ради Профспілки Міністру соціальної політики України Реві А.О. від 04.09.2017 №144-1 «Щодо ситуації з оплатою праці в організаціях соціальної сфери».

Центральна Рада Профспілки стурбована ситуацією і соціальною напругою, що назріває в трудових колективах через невдоволення працівників станом справ з оплатою праці. Збільшення розміру мінімальної оплати праці до 3200 грн. не вирішило проблеми на тлі підвищення цін на споживчі товари, комунальні послуги, ліки, оздоровлення та інше.

Підвищення оплати праці працівникам окремих галузей бюджетної сфери (зокрема працівникам освіти і науки) і запланований Урядом перегляд оплати праці в охороні здоров’я ще більше підсилює невдоволення працівників системи соціального захисту населення (територіальних центрів, будинків-інтернатів тощо), оплата праці яких залишається найнижчою серед всіх бюджетних галузей і про підвищення її розміру питання ні Міністерством соціальної політики України , ні Урядом навіть не обговорюється і не планується.

В інтернатних установах працюють 29,8 тис. працівників, надання соціальних послуг забезпечують 53,2 тис. працівників територіальних центрів, з них – 32,0 тис. соціальних робітників, з яких 20,9 тис. працюють у сільській місцевості і заробітна плата яких трохи більше мінімальної. Працівники управлінь соціального захисту населення, які є державними службовцями, хоча і отримали нові умови оплати праці після прийняття Закону України «Про державну службу» також знаходяться на найнижчому рівні з оплати праці в структурах місцевих державних адміністрацій, при цьому їм постійно збільшується навантаження для реалізації соціальної політики Уряду і заходів на її виконання.

Середня заробітна плата в системі надання соціальної допомоги за даними статистики за липень місяць зменшилась на 153 грн. в порівнянні з червнем місяцем і складає 5144 грн., займаючи останнє місце серед бюджетних галузей.

Працівники галузі висловлюють обурення несправедливими, дискримінаційними підходами в оплаті праці та порушенням їх трудових прав, встановлених законодавством України і вимагають підвищення оплати праці, ліквідувати «зрівнялівку» в оплаті праці працівників за Єдиною тарифною сіткою, що склалась на сьогодні для 11 розрядів, забезпечити всі виплати, передбачені законодавчими та нормативними актами, зокрема на оздоровлення. Вирішити законодавчо питання встановлення державних гарантій працівникам соціальної сфери.

У відповідності з законами України з питань освіти і науки, охорони здоров’я, культури держава передбачає гарантії та пільги працівникам цих галузей щодо оплати праці, належних умов праці, побуту, відпочинку, медичного обслуговування, підвищення кваліфікації, правового, соціального, професійного захисту, компенсацій, встановлених законодавством, у разі втрати роботи, у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці, призначення і виплати пенсії відповідно до чинного законодавства, виплати за вислугу років, на оздоровлення тощо. Законодавчо закріплено заохочення працівників, вирішення соціально - побутових питань.

Діючий Закон України „Про соціальні послуги” визначає основні організаційні та правові засади надання соціальних послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, і не містить гарантій працівникам соціальної сфери , які надають ці послуги.

З метою захисту прав та інтересів працівників соціальної сфери, Центральна Рада Профспілки неодноразово зверталась до Міністерства соціальної політики України про внесення в установленому порядку змін та доповнень до Закону України „Про соціальні послуги” в частині встановлення гарантій, аналогічних працівникам бюджетної сфери, що мають базові галузеві закони: «Про культуру», «Основи законодавства про охорону здоров’я», « Про освіту» На жаль, наші пропозиції не враховані.

Центральна Рада Профспілки працівників соціальної сфери України звернулась до депутатів Верховної Ради України Денісової Л.Л., Папієва М.М., Капліна С.М., Королевської Н.Ю., Третякова О.Ю. з приводу проекту Закону України «Про соціальні послуги» (реєстр.№4607 від 06.05.2016), який розглянуто в першому читанні і готується на друге читання.

Враховуючи те, що законопроект готується до розгляду на друге читання Центральна Рада Профспілки просила підтримати наші пропозиції щодо внесення правок до законопроекту в частині встановлення державних гарантій працівникам соціальної сфери, зокрема:

  • надання працівникам щорічної грошової винагороди в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків;
  • виплату працівникам допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки;
  • надання пільгових довготермінових кредитів на будівництво (реконструкцію) і придбання житла;
  • безоплатне отримання у власність земельної ділянки відповідно до законодавства працівникам державних і комунальних закладів соціальної сфери, які працюють у сільській місцевості та селищах міського типу, а також пенсіонерам, які раніше працювали в державних та комунальних закладах соціальної сфери у таких населених пунктах і проживають у них;
  • щомісячні надбавки за вислугу років;
  • надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.

На жаль, позитивної відповіді ми не отримали.

З огляду на ситуацію, Президія Центральної Ради Профспілки просить Вас, шановний Андрію Олексійовичу, знайти можливість у вересні місяці особисто зустрітись з членами Президії для обговорення проблемних питань працівників соціальної сфери і пошуку шляхів їх вирішення.

З повагою

Голова Профспілки                                                                                                                                         В.Тьоткін