Статистичні матеріали

 

Здійснення соціальної роботи спеціалістів центрів СССДМ новоутворених територіальних громад  Запорізької області з сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах протягом 2017р.

 

За результатом аналізу діяльності спеціалістів центрів СССДМ та надавачів соціальних послуг новоутворених територіальних громад Запорізької області протягом 2017 року загальна кількість клієнтів  центрів соціальних служб регіону  року становила 22690 сім’ї/особи, У порівнянні з попереднім  роком кількість клієнтів центрів СССДМ регіону зменшилась на 8% (у 2016  році загальне число клієнтів складало 24772 сімей/осіб).

Водночас, чисельність сімей/осіб, що охоплено соціальними послугами центрів СССДМ регіону,  як таких що опинились у складних життєвих обставинах (відносно загальної кількості клієнтів) збільшилась на 8%: протягом 2017 року охоплено соціальними послугами  як таких, що перебувають в складних життєвих обставинах – 9821 сім’ю/особу, що складає 43%   від загальної кількості клієнтів,  протягом 2016 року охоплено соціальними послугами  як таких, що перебувають в складних життєвих обставинах – 8784 сім’ї/особи, що складає 35 % від загальної кількості клієнтів.

Зазначена тенденція (зменшення загальної кількості клієнтів та збільшення охоплених соціальними послугами) зберігається протягом трьох років.

Діаграма 1.

sjo1.jpg

Важливо зазначити, що як і попередніх роках на збільшення відсотка клієнтів, які опинились  у складних життєвих обставинах, впливає такий суб’єктивний фактор, як загальна складна ситуація на сході країни.  Внаслідок воєнного конфлікту значна частина клієнтів ЦСССДМ та надавачів соціальних послуг новоутворених територіальних громад, складається з внутрішньо переміщених осіб/сімей та сімей, учасників АТО.

Таким чином, аналізуючи зміст та кількісні показники соціальної роботи із вразливою категорією населення протягом 2017 року можна говорити про. з одного боку великого навантаження на спеціалістів та фахівців, що надають соціальні послуги сім’ям/особам, які опинились у складних життєвих обставинах, з іншого дефіциту кадрового (кваліфікованого) потенціалу. А саме: в результаті реформування системи центрів соціальних служб, у зв’язку із децентралізацією, зменшується кількість фахівців із соціальної роботи з досвідом роботи, в діючих центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, та  збільшується кількість спеціалістів в новоутворених територіальних громадах, які  потребують системного навчання.

Кількість  фактично працюючих фахівців із соціальної роботи, спеціалістів системи центрів станом на 31.12.2017р. дорівнює  181, з них 131  ФСР (станом на 31.12.2016р. кількість спеціалістів та ФСР  дорівнювало 198, з них 124 ФСР.

В 16 об’єднаних територіальних громадах області (станом на 20 грудня 2017 року) соціальна робота з сім’ями, дітьми та молоддю здійснювалась 34 спеціалістами.

Загальна чисельність спеціалістів регіону, які надають соціальні послуги сім’ям/особам, які опинились у складних життєвих обставинах дорівнює 215.

Згідно аналізу статистичної інформації щодо категорій клієнтів СССДМ регіону та новоутворених територіальних громад потягом року маємо такі дані (Діаграма 2):

 • Постраждалі від збройного конфлікту (в тому числі сім’ї ВПО і учасників АТО) – 4972 сімей/осіб (22%);
 • Сім’ї, яким призначена державна допомога при народжені дитини – 4092 (18%);
 • Малозабезпечені сім’ї (в тому числі безробітні)- 3307 (15%);
 • Одинока матір/батько – 2681 сім’ї (12%);
 • Сім’ї, в яких виникли конфліктні стосунки – 1300 (6%);
 • Сім’ї, в яких є ризик соціального сирітства – 1715 (8%);
 • Сім’ї, члени яких перебувають в конфлікті із законом – 1318 (6%);
 • Особи з числа дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 397 (2%);
 • Сім’ї, де є алко/наркозалежні члени родини – 283 (1%);
 • Постраждалі від жорстокого поводження та насильства – 540 сімей/осіб (2%);
 • Сім’ї опікунів/піклувальників – 420 (2%);
 • Особи похилого віку – 464 (2%);
 • Прийомні сім’ї – 215 (1%);
 • Сім’ї, де один чи декілька членів мають інвалідність – 659 (3%);
 • Неповнолітні вагітні – 82 (0,3%);
 • Сім’ї, де є вживані психоактивних речовин – 2 (0,01%);
 • Сім’ї ромської національності – 80 (0,01%);
 • Сім’ї, яких торкнулась проблема ВІЛ – 93 (0,01%);
 • ДБСТ – 32 (0,1%);
 • Батьки, які перебувають в процесі розлучення – 29 (0,1%);
 • Сім’ї усиновлювачів – 2 (0,01%);
 • Постраждалі від торгівлі людьми – 6 особи (0,01%).

  

Діаграма 2

 

Категорії отримувачів соціальних послуг центрів СССДМ регіону та ОТГ

 протягом 2017 року

 

 sjo2.11.jpg

  sjo2.2.jpg

     Як і в попередньому році згідно  наведеним даним найбільша кількість сімей/осіб, що отримують послуги центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді перше місце займають сім’ї/особи з числа тих, хто постраждав від збройного конфлікту на сході країни (22% від загальної  кількості клієнтів), на другому місці за кількістю – сім’ї, яким призначена допомога при народжені дитини (18% від загальної кількості клієнтів); на третьому – малозабезпечені (безробітні) сім’ї/особи (15% від загальної кількості клієнтів); на четвертому місці – сім’ї, в яких одинока мати/батько (12% від загальної кількості клієнтів). І тільки  на п’ятому  місці – сім’ї, в яких є ризик соціального сирітства (8% від загальної кількості клієнтів). Надання соціальних послуг зазначеним категоріям зумовлено відповідними нормативними завданнями для центрів соціальних служб.  Тому, через велику завантаженість зусилля спеціалістів та фахівців із соціальної роботи  центрів СССДМ та новоутворених територіальних громад  не можуть бути зосереджені на категорії, що є пріоритетною в діяльності ЦСССДМ згідно положенню, а саме сім’ях з дітьми/особах вразливих категорій.

Статистичні дані щодо результату соціальної роботи із сім’ями/особами, які опинились у складних життєвих обставинах мають наступний вигляд:

 Діаграма 3

Порівняння даних щодо результату соціальної роботи із сім’ями/особами, які опинились у складних життєвих обставинах  2016, 2017 р.р.

 

sjo3.jpg

            Кількість отриманих повідомлень,  протягом 2017 року, щодо виявлених сімей/осіб, що опинилися у складних життєвих обставинах збільшилась на  3% порівняно з попереднім роком (2016р. – 14404 сім’ї/осіб, 2017р. – 14786 сімей/осіб,). Занесено  на облік центрів СССДМ регіону та новоутворених територіальних громад, як таких що опинились у складних життєвих обставинах протягом звітного року 3737 сімей/осіб,  що на 16% менше, ніж у попередній 2016 рік (4470 сімей/осіб).  Тобто, із загальної кількості повідомлень щодо сімей СЖО,  лише у 25% підтвердились складні життєві обставини.  Важливо зазначити, що в даному випадку значна кількість не підтвердження складних життєвих обставин (70% від загальної численності повідомлень), за результатами оцінки потреб дитини/особи та її сім’ї (від загальної кількості повідомлень), говорить про те, що через навантаження додатковими завданнями (відвідання сімей учасників АТО та  сімей, яким призначено державну соціальну допомогу при народженні дитини) та неврелюгуванням облікової документації, а саме: інформація про сімей зазначених категорій зараховується, як повідомлення на сім’ю, що опинилась у складних життєвих обставинах, соціальна робота проводиться відповідно алгоритму соціальної роботи із сім’ями/особами, що потребу  в результаті відвідування родини СЖО не підтверджується.

 

Таким чином, через постійне доповнення функцій, які нормативно зобов’язують центри СССДМ та надавачів соціальних послуг в новоутворених територіальних громадах щодо їх неухильного виконання,  з одного боку, та постійну плинність кадрів (через децентралізацію) з іншого боку,  звертаємо увагу керівників центрів СССДМ області щодо сприяння при формуванні місцевого бюджету передбачити видатки на утримання та  системне навчання додаткових одиниць фахівців із соціальної роботи для реалізації програм і заходів щодо запобігання, профілактики та подолання складних життєвих обставин сімей.

 

 

 

Взаємодія між суб’єктами соціальної роботи

За результатом моніторингу щодо виявлених сімей/осіб суб’єктами соціальної роботи маємо наступні дані:

 • від управління соціального захисту населення надійшло   42% повідомлень від загальної кількості;
 • від служби у справах дітей - 9% повідомлень від загальної кількості;
 • від органів виконання покарань/КВІ - 6 % повідомлень від загальної кількості;
 • від органів внутрішніх справ – 1 % повідомлень від загальної кількості;
 • від органів місцевого самоврядування - 4% повідомлень від загальної кількості;
 • від органів охорони здоров'я – 5 % повідомлень від загальної кількості;
 • від закладів освіти – 4% повідомлень від загальної кількості;
 • від окремих громадян надійшло 13% повідомлень;
 • власне центрами СССДМ та надавачами соціальних послуг новоутворених територіальних громад виявлено 12 %  сімей від загального числа виявлених.

Діаграма 4

 

sjo4.jpg

Продовжуємо наголошувати на тому, що  на рівні громади основними суб’єктами соціальної роботи дотичними до системи центрів соціальних служб  у сфері забезпечення захисту прав дітей  є представники закладів охорони здоров’я та закладів освіти (медичні сестри, педіатри, вихователі дитячих садків, вчителі  та ін.). Як такі, що після родинного (через професійні обов’язки)  найчастіше мають можливість спілкуватись із дітьми, що виховуються в сім’ях вразливої категорії. Тому,  зазначені спеціалісти мають бути ланкою допомоги центрам соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та надавачам соціальних послуг у новоутворених територіальних громадах у виявленні сімей із дітьми, які потребують комплексної соціальної допомоги. Але за результатами моніторингу взаємодії, протягом  2015, 2016, 2017 років продовжується тенденція недостатнього інформування ЦСССДМ та надавачів соціальних послуг у новоутворених територіальних громадах про зазначену категорію сімей від  закладів освіти – протягом зазначених років (2015, 2016, 2017р.р.) кількість повідомлень(отриманих протягом одного року) не перевищує 5 % від загальної кількості інформації про сім’ї/особи, які опинились у складних життєвих обставинах.

Діаграма 5

Кількість повідомлень про сім’ї/особи, які опинились у складних життєвих обставинах, що надійшли від закладів освіти, закладів охорони здоров’я, органів місцевого самоврядування

 

sjo5.jpg

За результатами моніторингу щомісячної інформації щодо повідомлень від зазначених суб’єктів соціальної роботи (дані взято із щомісячної інформації щодо соціальної роботи із сім’ями/особами, які опинились у складних життєвих обставинах):

                        Таблиця 1

Найменші та найбільші показники щодо повідомлень від управлінь/закладів охорони здоров’я

Нульові показники

Найбільші показники

0 повідомлень

Від 30  повідомлень

Приазовський  РЦСССДМ

Запорізький МЦСССДМ (82)

Більмацький РЦСССДМ

Кам’янсько-Дніпровський РЦСССДМ (37)

Чернігівський РЦСССДМ

Бердянський МЦСССДМ (30)

Осипенківська ОТГ

Запорізький РЦСССДМ (31)

Комиш-Зорянська ОТГ

 

Таврійська ОТГ

 

Комишуваська ОТГ

 

Гірсівська ОТГ

 

Ботіївська ОТГ

 

 

Таблиця 2

Найменші та найбільші показники щодо повідомлень від управлінь/закладів освіти

Нульові   показники

Найбільші показники

0 повідомлень

Від 20 повідомлень

Токмацький МЦСССДМ

Запорізький РЦСССДМ (47)

Бердянський РЦСССДМ

Приморський РЦСССДМ (25)

Комиш-Зорянська ОТГ

Кам’янсько-Дніпровський РЦСССДМ (20)

Гуляйпільський РЦСССДМ

 

Михайлівський РЦСССДМ

 

Комишуваська  ОТГ

 

Воскресенська ОТГ

 

Гірсівська ОТГ

 

Приморська ОТГ

 

Крім того, звертаємо увагу на важливість отримання повідомлень щодо виявлених сімей/осіб від органів місцевого врядування, а саме сільських/селищних рад в сільській місцевості та старост на територіях новоутворених територіальних громад. Враховуючи скорочення фахівців із соціальної роботи і як результат відсутність ФСР в деяких районах, це важливий ресурс отримання інформації про сім’ї/особи, що опинились у складних життєвих обставинах.

 

Таблиця 3

Найменші та найбільші показники щодо повідомлень від органів місцевого самоврядування

Нульові   показники

Найбільші показники

0 повідомлень

Від 20 повідомлень

Берестівська ОТГ

Запорізький РЦСССДМ (47)

Великобілозерський РЦСССДМ

Приморський  РЦСССДМ (35)

Гуляйпільський РЦСССДМ

Приазовський РЦСССДМ (34)

Веселівська ОТГ

Великобілозерський РЦСССДМ (20)

Михайлівський РЦСССДМ

Мелітопольський РЦСССДМ (24)

Малотокмачанська ОТГ

 

Воскресенська ОТГ

 

Гірсівська ОТГ

 

Приморська ОТГ

 

Токмацький РЦСССДМ

 

Наголошуємо на тому, що  центрам СССДМ та надавачам соціальних послуг новоутворених територіальних громад, які мають нульові показники щодо кількості повідомлень від зазначених суб’єктів соціальної роботи (управлінь/закладів охорони здоров’я, управлінь/закладів освіти, органів місцевого самоврядування) необхідно посилити взаємодію із зазначеними суб’єктами, з метою системного інформування центрів СССДМ та надавачів соціальних послуг новоутворених територіальних громад, про осіб і особливо сімей із дітьми, вразливої категорії (не рідше одного разу в квартал), а у разі гострої кризової ситуації сім’ї/особи – терміново (протягом доби).

Надання інформації повинно бути в письмовому вигляді, відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України № 450 від 09.07.14р. «Про затвердження форм обліку соціальних послуг сім‘ям (особам), які перебувають у складних життєвих обставинах». У разі необхідності, долучати суб’єктів до соціального відвідування таких сімей. Постійно проводити навчання та супервізійні наради з фахівцями соціальної роботи району/міста щодо питань здійснення соціальної роботи з сім’ями, які опинились у складних життєвих обставинах; ведення облікової документації тощо.

Наслідком недостатньо налагодженої взаємодії між структурами та несвоєчасне реагування на місцях може призвести до трагічних наслідків у таких сім'ях.

 

Таблиця 4

Назва ЦСССДМ

Кількість сімей/осіб охоплених соціальними послугами протягом 2017 року

Кількість сімей/осіб, що перебували на обліку СЖО

Кількість сімей/осіб охоплених послугою соціального супроводу

Кількість сімей/осіб охоплених послугою соціальної профілактики

Кількість сімей/осіб охоплених послугою консультування

Бердянський МЦСССДМ

1466

268

18,3%

50

3,5%

829

56,6%

979

66,8%

Енергодарський  МЦСССДМ

723

224

31%

63

8,8%

712

98,5%

398

55%

Запорізький МЦСССДМ

4396

1248

28,4%

191

4,4%

356

8,1%

4140

94%

Мелітопольський МЦСССДМ

821

330

40,2%

141

17,2%

818

99,7%

1049

100%

Токмацький МЦСССДМ

484

131

27,1%

36

7,5%

213

44%

137

28,3%

Бердянський РЦСССДМ

215

167

77,7%

21

9,8%

122

56,8%

167

77,7%

Берестівська ОТГ

52

52

100 %

1

2%

48

92,3%

47

90,4%

Осипенківська ОТГ

6

2

33%

0

0%

2

33,4%

29

100%

Більмацький РЦСССДМ

222

100

45%

74

33,4%

121

54,5%

248

100%

Комиш-Зорянська ОТГ

150

150

100%

38

25,4%

83

55,4%

150

100%

Смирнівська ОТГ

51

25

49%

15

29,5%

29

56,9%

59

100%

Василівський РЦСССДМ

760

237

31,2%

121

16%

255

33,6%

760

100%

Великобілозерський РЦСССДМ

167

158

94,7%

71

42,6%

160

95,8%

160

95,8%

Веселівський РЦСССДМ

475

475

100%

148

31,2%

124

26%

339

71,4%

Веселівська ОТГ

409

157

38,4%

42

10,3%

157

38,4%

375

91,7%

Вільнянський РЦСССДМ

1126

612

54,4%

237

21%

204

18,2%

813

72,2%

Гуляйпільський РЦСССДМ

299

299

100%

34

11,4%

127

42,5%

374

100%

Запорізький РЦСССДМ

1801

468

26%

141

7,9%

152

8,5%

1273

70,7%

Біленківська ОТГ

503

122

24,3%

59

11,6%

15

3%

503

100%

Долинська ОТГ

201

29

14,5%

6

3%

0

0%

175

87%

К.-Дніпровський РЦСССДМ

1620

711

43,9%

554

34,2%

190

11,8%

422

26%

Мелітопольський РЦСССДМ

1101

338

30,7%

129

11,8%

1101

100%

1101

100%

Михайлівський РЦСССДМ

569

553

97,2%

27

4,8%

492

86,5%

641

100%

Новомиколаївський РЦСССДМ

312

124

39,8%

43

13,8%

100

32%

148

47,5%

Оріхівський РЦСССДМ

498

179

36%

65

13,1%

383

76,9%

34

6,9%

Таврійська ОТГ

22

22

100%

3

13,7%

22

100%

14

63,7%

Комишуваська ОТГ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Преображенська ОТГ

65

2

3,1%

19

29,3%

65

100%

159

100%

Малотокмачанська ОТГ

29

12

41,4%

2

6,9%

7

24,2%

52

100%

Пологівський РЦСССДМ

429

315

73,5%

46

10,8%

150

35%

523

100%

Воскресенська ОТГ

16

16

100%

0

0%

16

100%

55

100%

Приазовський РЦСССДМ

307

109

35,5%

95

31%

52

17%

261

85%

Ботіївська ОТГ

34

3

8,9%

4

11,8%

2

5,9%

32

94,2%

Гірсівська ОТГ

37

4

10,9%

5

13,6%

5

13,6%

28

75,7%

Приморський РЦСССДМ

834

230

27,6%

187

22,5%

413

49,6%

895

100%

Приморська ОТГ

192

36

18,8%

24

12,5%

15

7,9%

170

88,6%

Розовський РЦСССДМ

180

62

34,5%

46

25,6%

55

30,6%

137

76,2%

Токмацький РЦСССДМ

486

273

56,2%

79

16,3%

469

96,5%

1289

100%

Остриківська ОТГ

57

20

35,1%

19

33,4%

28

49,2%

85

100%

Чернігівський РЦСССДМ

327

102

31,2%

28

8,6%

20

6,2%

319

97,6%

Якимівський РЦСССДМ

425

133

31,3%

96 

22,6%

140 

33%

365

85,9%

 

 

 

 

Соціальний супровід сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах

 

З метою  комплексного вирішення складних життєвих обставин протягом 2017 року під соціальним супроводом центрів СССДМ та надавачів соціальних послуг новоутворених територіальних громад Запорізької області перебувало 3207 сімей/осіб, які опинились у складних життєвих обставинах, що на 19% більше ніж в 2016р. (перебувало  2609 сімей/осіб). Але слід зазначити, що зазначені дані (3207 сімей/осіб, які  були охоплені соціальним супроводом протягом року) складають  лише 32,7% від кількості сімей на обліку СЖО. При таких показниках постає питання про недостатньо виконання пріоритетного завдання центрів СССДМ та надавачів соціальних послуг новоутворених територіальних громад – соціального супроводу сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

 sjo6.jpg

 Щомісячно здійснюється моніторинг та аналіз здійснення соціального супроводу сімей, які опинились у складних життєвих обставинах. Протягом 2017 року  соціальний супровід було взято 2296 сімей/осіб, що на 25% більше ніж у попередньому 2016 році (взято протягом року 1717  сімей/осіб).

В результаті комплексного вирішення проблем знято з супроводу 1660 сімей/осіб, з них  85% з позитивним результатом (1418 сімей/осіб),  як таких що подолали складні життєві обставини.    Через невиконання умов договору  53 сімей/осіб (3,2%), 189 у зв’язку зі зміною місця проживання, міграцію, смерть (11,4 %).

Звертаємо увагу на те, що соціальний супровід є пріоритетною  соціальною послугою центрів СССДМ та надавачів соціальних послуг новоутворених територіальних громад, але із загального числа клієнтів центрів СССДМ  та надавачів соціальних послуг новоутворених територіальних громад  регіону (22690 сімей/осіб)  лише 14,2%  (3207 сімей/осіб),  охоплено соціальним супроводом (дані в розрізі центрів надані в Таблиці 4). Відсоток охоплених соціальним супроводом на 4% більше ніж у попередньому році, але все одно достатньо низький в порівнянні із загальною кількістю клієнтів.

Зазначаємо, що згідно Державному стандарту соціального супроводу сімей (осіб), які  перебувають у складних життєвих обставинах (наказ Мінсоцполітики України від 31.03.2016р. №318), одночасно один спеціаліст/ФСР має надавати послугу (соціального супроводу) від 5 до 10 сім’ям/особам одночасно, тобто протягом року один  фахівець  із соціальної роботи/спеціаліст має має надати послугу соціального супроводу  не менше ніж  10 сім’ям.

Наголошуємо на необхідності збільшення кількості сімей/осіб під супроводом у новоутворених територіальних громадах. Особливо: Воскресенська ОТГ (протягом року соціальним супроводом не охоплено жодної сім’ї),  Малотокмачанської ОТГ (протягом року охоплено соціальним супроводом 1 сім’ю),  Ботіївської ОТГ (протягом року супроводом охоплено 3 сім’ї), Таврійської, Гірсівської ОТГ (протягом року супроводом охоплено 4 сім’ї),  Долинської ОТГ (протягом року охоплено соціальним супроводом 6 сімей)

Нагадуємо, що недостатня увага до сімей вразливої категорії та несвоєчасне реагування на місцях може призвести до трагічних наслідків у таких сім'ях.

Звертаємо увагу на те, що згідно до п. 8.3 Загального положення  про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 573  (зі змінами), місцевий центр СССДМ (а також надавачі соціальних послуг новоутворених територіальних громад):

«…надає сім’ям, дітям і молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, в тому числі сім’ям учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщеним особам, соціальні послуги з: соціального супроводу;  консультування; соціальної профілактики…»  тобто пріоритетними (обов’язковими) послугами в діяльності місцевих надавачів соціальних послуг є окрім  соціального супроводу, є консультування та соціальна профілактика.

Але, як зазначено вище  і із загального числа клієнтів центрів СССДМ регіону лише 14,2% сімей/осіб, охоплено соціальним супроводом, 37,4% охоплено послугою «Соціальна профілактика», найбільший відсоток клієнтів 82% охоплено послугою «Консультування» (дані в розрізі центрів надані в Таблиці 4).

Враховуючи те, що сімейна соціальна політика країни направлена на попередження соціального сирітства, послуга соціальної профілактики є пріоритетною в діяльності надавачів соціальних послуг сім’ям з дітьми та особам вразливої категорії. Зазначаємо на необхідності збільшення  кількісних показників надання  зазначеної послуги.

Особливо звертаємо увагу наступних  надавачів новоутворених територіальних громад та  центрів СССДМ:

 Чернігівського РЦСССДМ –  згідно статистичній звітності надано лише 11 послуг «Соціальної профілактики», враховуючи загальну чисельність клієнтів 327 сім’ї/особи, 

Долинської ОТГ – жодного клієнта з 201 сім’ї/особи (із загального числа клієнтів) не охоплено послугою «Соціальної профілактики», Ботіївської, ОТГ – дві сім’ї з 34 охоплено послугою «Соціальної профілактики»,  Осипенківської ОТГ - 2 сім’ї з 6 охоплено послугою «Соціальної профілактики»,  Гірсівскої ОТГ – 5 сімей із 37  охоплено зазначеною послугою, Малотокмачанської ОТГ – 7 сімей з 29 охоплено послугою «Соціальної профілактики».

 

Висновки:

Підсумовуючи наведену вище інформацію зазначаємо, що зміни в роботі соціальної сфери, а саме: децентралізація (створення ОТГ), реформування системи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, загострення конфлікту на сході країни та дефіцит кадрового потенціалу, продовжує впливати  на зміст та статистичні показники роботи системи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

За таких умов важливо:

 • підтримувати плідну та налагоджену  взаємодію із суб’єктами соціальної роботи,  на всіх рівнях надання соціальних послуг сім’ям/особам вразливої категорії, особливо з закладами освіти, закладами охорони здоров’я;
 • з метою підвищення якості надання соціальних послуг здійснювати оцінку потреб територій щодо соціальних послуг актуальних для певних територій протягом поточного року;
 • здійснювати моніторинг діяльності щодо надання соціальних послуг вразливим категоріям населення;
 • налагоджувати методичну роботу між центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та надавачами соціальних послуг новоутворених територіальних громад, з метою передачі досвіду соціальної роботи із вразливими категоріями населення.

Враховуючи вищезазначене:

 1. Токмацький МЦСССДМ, Бердянському, Михайлівському, Гуляйпільському, Приазовському, Більмацькому, Чернігівському, Великобілозерському, Пологівському, Токмацькому РЦСССДМ;   Осипенківської, Комиш-Зорянської, Таврійської, Ботіївської, Гірсівської, Приморської, Малотокмачанської ОТГ які мають нульові показники  щодо кількості повідомлень від суб’єктів соціальної роботи (управлінь/закладів охорони здоров’я, управлінь/закладів освіти, органів місцевого самоврядування; органів внутрішніх справ) посилити взаємодію із зазначеними суб’єктами, з метою системного інформування центрів СССДМ про осіб і особливо сімей із дітьми, вразливої категорії;
 2. Надавачам соціальних послуг з новоутворених територіальних громад: Воскресенскої, Малотокмачанської, Ботіївської, Гірсівської, Таврійської, Долинської збільшити кількість сімей/осіб, що перебувають на соціальному супроводі;
 3. Чернігівському РЦСССДМ та Долинській, Ботіївській, Осипенківській, Гірсівської, Малотокмачанської ОТГ активізувати діяльність щодо збільшення надання соціальної послуги «Соціальна профілактика».
 1. Відзначити діяльність:
 • Запорізького, Бердянського МЦСССДМ,  Запорізького РЦСССДМ, Кам’янсько-Мелітопольського РЦСССДМ, Приазовського РЦСССДМ щодо налагодження достатньо плідної взаємодії із закладами охорони здоров’я, закладами освіти та місцевими державними адміністраціями;
 • Енергодарського МЦСССДМ, Мелітопольського МЦСССДМ, Мелітопольського, Токмацького РЦСССДМ та Преображенську ОТГ  щодо великого числа охоплення сімей/осіб, із загального числа клієнтів протягом року, соціальною послугою «Соціальної профілактики» (в середньому на одного спеціаліста/фахівця із соціальної роботи).

 

 

Аналіз діяльності центрів СССДМ Запорізького регіону за 2017 рік,

за напрямком «соціальна робота з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, з числа старших та випускних класів інтернатних закладів».

 

З метою забезпечення соціальної адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з числа учнів старших класів та випускників інтернатних закладів у 2007 році Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту та Міністерством освіти і науки України було підписано наказ від 28.09.2007р. №3455/853, яким затверджено Порядок взаємодії ЦСССДМ та управлінь (відділів) освіти щодо підготовки до самостійного життя зазначеної категорії, в якому прописано функції відділу освіти районної державної адміністрації, районних ЦСССДМ та інтернатних закладів у здійснені заходів в даному напрямку.

Протягом 2016-2017 учбового року в інтернатних закладах Запорізької області налічувалось 105 учнів випускних та старших класів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Так, програмою адаптації до самостійного життя учнів випускних та старших класів інтернатних закладів, спеціалістами ЦСССДМ було охоплено 100%. З учнями було проведено 112 групових заходів та надано 1817 індивідуальних послуг. В середньому на одну особу припадає 17 індивідуальних послуг.

За результатами аналізу даного напрямку, спостерігається збільшення на 3 відсотка послуг середнього показника з надання індивідуальної соціальної послуги на 1 особу, а також збільшення кількісних показників з надання соціальних послуг, незважаючи на загальне зменшення кількості осіб даної категорії (Діаграма 1).

Діаграма 1

Інформація щодо здійснення соціальної роботи із дітьми - сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, із числа учнів 9-11 класів інтернатних закладів

 

 ds1.jpg

Протягом 2017 року, за результатами моніторингу з загальної кількості учнів 9-11 класів інтернатних закладів:

 • 35 осіб мають власне житло;
 • 51 особа перебувають на квартобліку;
 • 64 особи мають постійне місце реєстрації
 • 41 осіба не мають постійного місця реєстрації.

За результатами звітної інформації, 19 осіб не мають власного житла та не перебувають на квартирному обліку з наступних причин:

13 осіб не досягли 16-річного віку для постановки на квартоблік (Бердянський міський ЦСССДМ, Гуляйпільский та Камянсько-Дніпровський районні ЦСССДМ).

Щодо 4 осіб готуються  документи для постановки на квартирний облік (Мелітопольський МЦСССДМ, Бердянський РЦСССДМ);

2 особи тільки но досягли  16-ти річного віку, подані документи на отримання паспорту (Запорізький МЦСССДМ, Бердянський МЦСССДМ).

 Аналізуючи звітній період із минулим 2016 роком спостерігається зменшення відсотка дітей які мають проблеми житлового характеру, а саме: протягом 2017 року із загальної кількості учнів (105 учнів)  у 35 дітей є власне житло закріплене відповідними документами, 51 дитина перебуває на квартирному обліку, тобто 17 % дітей (19 осіб) потребують заходів щодо вирішення даного питання. У 2016 році із загальної кількості учнів старших випускних класів (121 особа), на квартирному обліку перебувало  60 дітей та 27 дітей мають власне житло , а 28% мали потребу в постановці на квартоблік.

ds2.jpg

Здійснення соціальної роботи з випускниками інтернатних закладів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

 

Протягом 2017 року загальна кількість  випускників інтернатних закладів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування складає 109 осіб, з них: 88 осіб віком до 18 років та 21 особа віком від 18 до 23 років. Найбільш ефективною та оптимальною формою надання соціальної допомоги випускникам інтернатних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування є індивідуальна робота. Так, в 2017 році із загальної кількості учнів, індивідуальною роботою було охоплено 100 % учнів з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, яким надано 2089 індивідуальних послуг.

 

Протягом 2016 року загальна кількість випускників інтернатних закладів вищезазначеної категорії складала 71 особу, з яких всі учні (100%) були охоплені соціальною роботою, і яким було надано 1349 індивідуальних послуг (Діаграма 2).

За сприянням спеціалістів ЦСССДМ Запорізької області із загальної кількості випускників інтернатного закладу даної категорії, протягом 2017 року:

- 37 осіб навчаються в коледжі, ліцеї;

- 51 особа навчаються в училище, ПТУ;

-  3 особи навчаються в вищих навчальних закладах;

- 1 особа працює, влаштовується на роботу у ПАТ "Запоріжсталь", робота з випускником продовжується

- 17 осіб продовжують навчання в школах інтернатах.

Діаграма 2

 

Інформація щодо соціальної роботи з випускниками з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування інтернатних закладів 2016-2017рр.

 

ds3.jpg

 

Актуальним на сьогодні залишається проблема щодо сприяння у вирішення житлового питання випускників інтернатних закладів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Так, проаналізувавши результати кількісних показників щодо здійснення соціальної роботи з випускниками інтернатних закладів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Запорізького регіону маємо наступні результати:

 в 2016 р. – з 71 випускника інтернатного закладу, 19 осіб мають власне житло та 50 осіб перебувають на квартирному обліку. Щодо 2 осіб з'ясовано наступне:

- 1 особа не досягла 16-річного віку для постановки на квартирний облік (Запорізький міський ЦСССДМ);

- щодо 1 особи готуються документи щодо постановки на квартирний облік (Мелітопольський  міського ЦСССДМ).

 в 2017 році – з 109 випускників інтернатних закладів даної категорії, 31 особа маює власне житло та 64 особи перебувають на квартобліку. Щодо 14 осіб з’ясовано наступне:

- стосовно 1 особи вирішується питання щодо постановки на кварт облік (Михайлівський районний ЦСССДМ);

- 1 особа не досягла 16-річного віку для постановки на квартирний облік                               (Запорізький міський ЦСССДМ);

 • cтосовно 12 осіб направлено клопотання та очікується прийняття рішення

(Бердянський міський ЦСССДМ).

Звертаємо Вашу увагу на те, що Кабінетом Міністрів України  затверджено Постанову від 15 листопада 2017 року № 877  «Порядок та умови надання у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво / капітальний ремонт / реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації» згідно якої районні, районні у м. Києві держадміністрації, виконавчі органи міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад, подають комісії пропозиції щодо обсягів субвенції для придбання житла для дитячого будинку сімейного типу та соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.

В 2017р. Запорізькій області було виділено 18 млн. гривень для придбання соціального житла для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та придбано 47 одиниць соціального житла (розрахованих на 75 місць). Протягом 2018 року програма розподілу субвенцій місцевим бюджетам продовжуватиметься.

Враховуючи все вищезазначене, з метою мінімізації складних життєвих обставин, сприяння у вирішенні житлових питань та захисту прав осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, вважаємо за необхідне проаналізувати потребу зазначеної категорії осіб в придбанні соціального житла та надати місцевій адміністрації пропозиції щодо його придбання на території.

Здійснення соціальної роботи в напрямку провадження наставництва

Відповідно до Закону України від 13.01.2005р. № 2342-IV «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» наставництво - добровільна безоплатна діяльність наставника з надання дитині, яка проживає у закладі для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, іншому закладі для дітей, індивідуальної підтримки та допомоги, насамперед у підготовці до самостійного життя.

Метою наставництва є підготовка дитини, яка проживає у закладі, до самостійного життя шляхом розвитку її фізичного, духовного та інтелектуального потенціалу, впевненості у власних силах, формування культурних і моральних цінностей.

 

Звертаємо Вашу увагу, що на виконання постанови КМУ від 04.07.2017 №465 «Деякі питання здійснення наставництва над дитиною» районні, міські, районні у містах центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді:

- поширюють інформацію про наставництво та надають консультації з питань наставництва заінтересованим особам в усній або письмовій формі;

- проводять добір кандидатів у наставники;

- співпрацюють із закладами з метою поширення інформації про наставництво серед працівників закладів, дітей та їх батьків;

- сприяють в установленні (формуванні) наставницьких стосунків;

- супроводжують наставників і дітей, які потребують соціально-психологічної підтримки;

- ведуть журнал обліку кандидатів у наставники та наставників за формою згідно з додатком 1 постанови КМУ.

Також, наголошуємо на необхідність використання в роботі методичні рекомендації з реалізації програми наставництва над дітьми розроблені ГО «Одна надія» у співпраці з МГО «Міжнародний центр розвитку лідерства» (лист ЗОЦСССДМ від 07.02.2018 року №265/03).

Враховуючи вищезазначене, просимо дотримуватись зазначених рекомендацій для ефективного провадження наставництва в Вашому місті/районі, вести журнал обліку кандидатів у наставники, проводити інформаційні зустрічі з потенційними наставниками та готувати пакет документів для направлення на навчання до Запорізького обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

 

Здійснення соціальної роботи з особами з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на основі наданих службами у справах дітей копій обліково-статистичних карток дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

 

Згідно наказу Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 21.12.2009р. №4389 «Про затвердження та впровадження Примірного галузевого стандарту надання соціальних послуг з соціальної адаптації учнів та випускників закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа» центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в рамках соціальної адаптації надають допомогу особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які опинились в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Враховуючи те, що Закон України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010р. №2297-VI не допускає розголошення персональної інформації осіб, достатньо буде отримати від ССД витяг із обліково-статистичної картки.

Так, за даними моніторингу центрів СССДМ Запорізької області «Інформація щодо здійснення соціальної роботи з особами з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на основі наданих службами у справах дітей копій обліково-статистичних карток (витягів) дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» (лист ЗОЦСССДМ від 04.05.2011р. №563/03), протягом 2017 року налічувалось 243 копій обліково-статистичних карток, переданих ССД до міських та районних ЦСССДМ Запорізької області. З них, з метою вирішення складних життєвих обставин та отримання соціальних

послуг, до ЦСССДМ Запорізької області звернулось 93 особи (38% з загальної кількості), з яких 90 осіб отримувала послуги за карткою отримувача послуг і 3 особи було взято під соціальний супровід.

За даними обліково-статистичних карток, наданих протягом 2017 року:

 • 95 осіб перебувають на квартирному обліку;
 • 117 осіб мають на праві власності/ користування нерухоме майно;
 • 59 осіб проживають в гуртожитках навчальних закладів, де навчаються;
 • 27 осіб повернулися на житлову площу батьків, які були позбавлені батьківських прав;

У порівняні за аналогічний періодом, протягом 2016 рік до ЦСССДМ Запорізької області надійшло 313 копій обліково-статистичних карток щодо осіб зазначеної категорії, яким впродовж 2016 року виповнилось  18 років. З них, до ЦСССДМ звернулось 62 особи (19,8% з загальної кількості), з яких 56 осіб отримували послуги за карткою отримувача послуг і 6 осіб охоплювались соціальним супроводом. За даними карток:

 • 174 особи перебувають на квартирному обліку;
 • 127 осіб мають у праві власності/ користування нерухоме майно;
 • 92 особи проживають в гуртожитках навчальних закладів, де навчаються;
 • 19 осіб повернулися на житлову площу батьків, які були позбавлені батьківських прав;
 • 2 особи перебувають на квартирному обліку з метою покращення житлових умов (м. Енергодар);

За результатами моніторингу здійснення соціальної роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування стало відомо, що спеціалістам Центрів не завжди передаються копії обліково-статистичних карток (витяги) осіб, а лише надаються кількісні данні відповідно звітної форми, що не дає можливості ефективно здійснювати соціальну роботу та надавати комплекс соціальних послуг в даному напрямку (Василівський РЦСССДМ)

З метою забезпечення 100% передачі копій обліково-статистичних карток (або витягу з картки) та своєчасного охоплення соціальними послугами зазначеної категорії осіб, наголошуємо на необхідності налагодження механізму взаємодії між Центрами СССДМ, Службою у справах дітей та управліннями/відділами освіти і науки шляхом проведення спільних нарад та круглих столів, а також посилення роботи з проведення інформаційно-просвітницьких заходів щодо надання соціальних послуг.

Рекомендуємо підготувати та підписати найближчим часом плани співпраці з ССД та управліннями/відділами освіти і науки з метою своєчасного та повного отримання інформації про осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування яким виповнилось 18 років (копії обліково-статистичних карток), а також 100% охоплення програмою підготовки до самостійного життя.

           

Висновок:

 1. Відзначити 100% охоплення соціальними послугами випускників інтернатних закладів з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.
 2. Забезпечити налагодження ефективної взаємодії з міськими/районними службами у справах дітей з метою обов’язкової передачі копій обліково-статистичних карток (або витягу з картки) до центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
 3. Забезпечити співпрацю із інтернатними закладами, шляхом проведення спільних нарад та круглих столів, мультидисциплінарних команд, з метою своєчасного інформування центрів соціальної служб для сім’ї дітей та молоді про міграцію випускників інтернатних закладів, їх вступу до професійних навчальних закладів, а також з метою проведення програми підготовки до самостійного життя учнів старших та випускних класів інтернатних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
 4. Забезпечити ефективну реалізацію Програми ЦСССДМ з соціальної адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з числа учнів старших та випускних класів інтернатних закладів, шкіл соціальної реабілітації та осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, затвердженої наказом Держсоцслужби від 04.06.2008 року №31.

 5. Забезпечити ефективне сприяння у вирішенні житлового питання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з числа випускників інтернатних закладів, осіб з їх числа, шляхом аналізу потреб зазначеної категорії осіб в придбанні соціального житла та надання місцевій адміністрації пропозиції щодо його придбання на території за рахунок субвенцій.

6. Здійснювати відповідні заходи з метою впровадження наставництва на території. 

 

Аналіз роботи ЦСССДМ та ОТГ Запорізької області щодо попередження та виявлення насилля в сім’ї за 2017 рік.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 573 «Про затвердження Загального положення про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді», на центри покладено завдання виявляти, надавати соціальні послуги та здійснювати соціальний супровід  сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, в тому ж числі з причин насильства.

Крім того, звертаємо вашу увагу що наприкінці 2017р. було  прийнято Закон Україн від 07.12.2017 №2229-19 «Про запобігання та протидію домашньому насильству».

Відповідно до вищезазначеного Закону України, домашнє насильство - діяння (дії або бездіяльність) фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства, що вчиняються в сім’ї чи в межах місця проживання або між родичами, або між колишнім чи теперішнім подружжям, або між іншими особами, які спільно проживають (проживали) однією сім’єю, але не перебувають (не перебували) у родинних відносинах чи у шлюбі між собою, незалежно від того, чи проживає (проживала) особа, яка вчинила домашнє насильство, у тому самому місці, що й постраждала особа, а також погрози вчинення таких діянь.

Головними ознаками під час здійснення соціальної роботи з сім’ям, дітьми та особам які зазнали жорстокості та насильства є попередження, виявлення та надання соціальних послуг.

Попередження виникнення складних життєвих обставин в сім'ї шляхом проведення роз’яснювальної роботи з батьками/членами родини щодо наслідків жорстокого поводження з дітьми та профілактичної роботи в територіальних громадах.

Раннє виявлення сімей, які опинились в складних життєвих обставинах з причин насильства в сім’ї та проведення відвідування сімей даної категорії; 

Комплексність в наданні соціальної допомоги (забезпечення доступності та якості надання психологічних, юридичних, соціально – педагогічних та інформаційних послуг);

Здійснення соціального супроводу сімей, які опинились в складних життєвих обставинах з причин насильства в сім’ї.

Впродовж звітного періоду до центрів соціальних служб для сім’ї,  дітей та молоді та надавачів соціальних послуг об’єднаних територіальних громад Запорізької області надійшло 540 повідомлень про випадки насильства в сім’ї, відповідно до яких на 100% сімей/осіб було здійснено відвідування та складено акт оцінки потреб.  Так, за результатом акту оцінки потреб 418 сімей/осіб було занесено на облік, як такі що опинились у складних життєвих обставинах, з них лише 25% (105 сімей/осіб) перебували під соціальним супроводом. Всім членам сімей, які постраждали від насильства надано 8042 соціальні послуги.

Звертаємо увагу на необхідність збільшення соціального супроводу сімей/осіб, які зазнали насильства в сім’ї.

Перебування сімей, в яких вчиняється насильство, а особливо над дитиною, під соціальним супроводом, є переважною складовою роботи спеціалістів Центру.

У порівнянні з 2016 роком, протягом 2017 року спостерігається  збільшення показників щодо роботи в даному напрямку, а саме (Діаграма 1):

- кількість повідомлень від суб’єктів соціальної роботи на 19% (протягом 2016р. – 437 повідомлень);

- кількість сімей/осіб занесених на облік як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах з причин насильства на 14% (протягом 2016р. – 359 сімей/осіб);

- кількість охоплених соціальним супроводом з приводу насильства в сім’ї на 1% (протягом 2016р. – 104 сім’ї/особи).

Діаграма 1

Показники роботи щодо виявлення та попередження насильства в сім’ях

 

nasilstvo1.jpg

Слід зазначити, що між центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, об’єднаними територіальними громадами та управляннями соціального захисту населення, як структурним  підрозділом,  відповідальним за реалізацію державної політики щодо попередження насильства в сім'ї, не налагоджено взаємодію з метою своєчасного отримання повідомлень про випадки вчинення насильства. Так, протягом 2017 року до Берестівської, Осипенківської, Смирновської, Біленківської, Долинської, Таврійської, Комишуваської, Малотокмачанської, Преображенської, Оріхівської, Гірсівської, Ботіївської, Приморської, Остриківської об’єднаних територіальних громад, Приазовського та Токмацького районних ЦСССДМ не надійшло жодного повідомлення.

Звертаємо увагу, що відповідно до ст.15 Закону України від 07.12.2017 №2229-19                      «Про запобігання та протидію домашньому насильству» інформування про виявлені факти домашнього насильства у випадках, передбачених цим Законом, з дотриманням правового режиму інформації з обмеженим доступом здійснюється не пізніше однієї доби.

                                                                                                  

Крім того, за період з 2013 по 2017 роки, майже зовсім не здійснюється соціальна робота в напрямку попередження, виявлення та надання соціальних послуг сім’ям, дітям та особам, які зазнали жорстокості та насильства Токмацьким міським ЦСССДМ, Приазовським, Михайлівським, Розівським, Токмацьким  районними ЦСССДМ. У відповідних Центрах на обліку перебувало до 3 сімей з причин вчинення насильства в сім’ї. Це свідчить про неналагодженість взаємодії між суб’єктами відповідальними  за  реалізацію державної політики щодо попередження насильства в сім’ї та нерозуміння спеціалістами важливості у наданні соціальних послуг сім’ям/особам з дітьми, в яких вчиняється насильство або існує ризик його вчинення.

                                                                                     

Аналіз роботи ЦСССДМ та ОТГ Запорізької області щодо роботи з сім’ями, в яких діти постраждали від жорстокого поводження за 2017 рік.

 

Відповідно до Закону України від 07.12.2017 №2229-19 «Про запобігання та протидію домашньому насильству», дитина, яка постраждала від домашнього насильства (далі - постраждала дитина), - особа, яка не досягла 18 років та зазнала домашнього насильства у будь-якій формі або стала свідком (очевидцем) такого насильства.

Протягом 2017 року на обліку ЦСССДМ та ОТГ з приводу жорстокого поводження з дітьми перебувало 156 сімей (протягом 2016р. – 117 сімей)  в яких 212 дітей (протягом 2016р. – 154 дитини) постраждали від жорстокого поводження (Діаграма 2). Показники роботи за напрямком «Жорстоке поводження з дітьми» протягом поточний період збільшились, що свідчить про своєчасне виявлення та реагування дотичних суб’єктів соціальної роботи.

Діаграма 2

nasilstvo2.jpg

Протягом 2017 року, з загальної кількості сімей, які перебували на обліку центрів СССДМ з приводу жорстокого поводження з дітьми – 156 сімей, лише 69 сімей (44%) були охоплені соціальним супроводом (Діаграма 3). З загальної кількості сімей, які перебувають під соціальним супроводом з причини насильства: 62 сім’ї з причин фізичного насильства; 4 сім’ї з причин психологічного насильства; 2 сім’ї з причин економічного; 1 сім’я з причин сексуального насильства.                         

Діаграма 3

nasilstvo3.jpg

Звертаємо увагу на необхідність охоплення соціальним супроводом сімей, в яких діти постраждали від жорстокого поводження та насильства. Якщо сім’ї, в яких вчиняється фізичне насильство над дитиною перебувають на обліку Центру та батьки відмовляються від отримання комплексу соціальних послуг, рішення про взяття родини під соціальний супровід необхідно виносити на засідання комісії з питань захисту прав дітей, особливо, коли діти перебувають на обліку служб (управління) у справах дітей.

На підставі рішення комісії керівник центру видає наказ про здійснення соціального супроводу зазначеної сім’ї та призначає фахівця, відповідального за його здійснення, а також затверджує у разі потреби склад залучених суб’єктів.

У такому випадку соціальний супровід здійснюється без укладання договору.

 

Таблиця 1

Охоплення соціальними послугами сімей, в яких діти постраждали від жорстокого поводження та насильства.

 

Назва ЦСССДМ

Кіл-ть сімей, які перебувають на обліку з причин жорстокого поводження з дитиною

Кіл-ть сімей, які перебувають під соц.супроводом з причин жорстокого поводження з дитиною

Відсоткове співвідношення

 Міські ЦСССДМ

1 Бердянський                   17 9 53%
2 Запорізький                   31 3 9,7%
3 Енергодарський    8 6 75%

4

Мелітопольський          

39 14 36%

5

Токмацький                 

0 0 -
 

6

Бердянський                   

4

4

100%

7

Василівський                    

0

0

-

8
Великобілозерський         
0
0
-

9

Веселівський                     

3

3

100%

10

Вільнянський                   

15

8

53%

11

Гуляйпільський               

1

1

100%

12

Запорізький                      

9

6

66,7%

13

Кам’янсько-Дніпровський

5

5

100%

14

Більмацький                       

2

1

50%

15

Мелітопольський               

8

1

12,5%

16

Михайлівський                   

0

0

-

17

Новомиколаївський           

2

2

100%

18

Оріхівський                        

0

0

-

19

Пологівський                      

3

1

33%

20

Приазовський                     

0

0

-

21

Приморський                      

4

3

75%

22

Розівський                            

2

1

50%

23

Токмацький                        

0

0

-

24

Чернігівський                     

2

0

0%

25

Якимівський                       

0

0

-

ВСЬОГО

156

69

44%

* об’єднані територіальні громади мають нульові показники

Звертаємо увагу об’єднаних територіальних громад та Токмацького міського, Василівського, Великобілозерського, Михайлівського, Оріхівського, Приазовського, Токмацького та Якимівського районних ЦСССДМ на нульові показники з даного напрямку. Такий результат роботи свідчить, скоріше, про неналагоджену взаємодію з суб’єктами соціальної роботи (службою у справах дітей, органами внутрішніх справ, медичними закладами та закладами освіти), аніж про відсутність випадків насильства та жорстокого поводження з дитиною на території.

Як правило, дитина не здатна оцінити ситуацію і рідко називає пережите саме насильством, вона має низку специфічних фізичних та психічних рис, через які можна визначити наявність прихованих форм насильства в сім’ї щодо дитини. Частина з них є суто психологічними  і може бути діагностовано лише в ході взаємодії дитини з педагогом та психологом. Саме тому дуже важливо правильно побудувати бесіду з дитиною.

                                 

Побудова бесіди з дитиною*

 

Основними правилами побудови бесіди з дитиною є такі:

 1. Подбайте про безпеку дитини – бесіда не має їй зашкодити, особливо якщо вона відбувається в присутності можливих кривдників.
 2. Слід пояснити дитині, що нема нічого страшного в тому, що вона не знає відповіді на те чи інше питання; вона не має відчувати за це провину.
 3. Дитині слід сказати, що якщо вона не розуміє питання, то може перепитати, попросити пояснити, що мав на увазі фахівець.
 4. Задавайте дитині прямі питання в м’якій формі (наприклад «Чи правильно я розумію, що тобі зробили боляче?», «Мені здається, що тобі не вистачає їжі. Чи я правий?»).
 5. Поясніть дитині, що ви можете повторювати питання для того, щоб краще зрозуміти її думку (а не через те, що ви їй не довіряєте або перевіряєте).
 6. Скажіть дитині, що вона має виправити вас, якщо ви щось не так сказали або неправильно зрозуміли її слова.
 7. Спілкуйтесь з дитиною так, нібито ви вперше чуєте про ситуацію, яка трапилася: більше слухайте, не закінчуйте відповіді за неї, співчувайте.
 8. Дозвольте дитині описувати те, що сталося, її власною мовою, навіть, якщо вона вас бентежить або дратує, адже дитина може не вміти висловлюватися по-іншому.
 9. Скажіть дитині, яка зазнала насильства, що ви її підтримуєте, що вона не винна в тому, що трапилося.

Відповідні рекомендації є загальними, застосовування їх є індивідуальним відповідно до кожного випадку.

* Організація роботи підрозділів ОВС, що здійснюють профілактичну роботу серед дітей, у сфері протидії жорстокому поводженню з дітьми та насильству в сім’ї: методичний посібник / Авт. кол.: Гришко А.А., Журавель Т.В., Кочемировська О.О., Лазаренко О.О., Сергеєва К.В.; за ред. Т.В. Журавель, О.О. Кочемировської. – К., 2012.

Враховуюче вищезазначене, з метою налагодження взаємодії із суб’єктами,  своєчасного отримання повідомлення та надання соціальних послуг з попередження/протидії насильства в сім’ї, слід запровадити ряд заходів, а саме: підписати плани співробітництва із суб’єктами, проводити круглі столи, міжвідомчі наради, тощо.

Крім того, звертаємо увагу на посиленні проведення профілактичної роботи шляхом розповсюдження переліку організацій та їх контактів з метою звернень у випадках насильства в сім’ї, проведення групових заходів для місцевого населення, розміщення інформації в засобах масової інформації, щодо попередження насильства в сім’ях, особливо по відношенню до дітей.

Висновки:

 1. Відзначити активну роботу спеціалістів Бердянського та Енергодарського міських ЦСССДМ, Вільнянського, Запорізького, Кам’янськ-Дніпровського, Приморського районних ЦСССДМ в напрямку роботи з сім’ями, в яких діти постраждали від жорстокого поводження.
 2. Запорізькому та Мелітопольському міським ЦСССД, Мелітопольському, Пологівському районним ЦСССДМ та Чернігівській об’єднаній територіальній громаді забезпечити збільшення показника щодо соціального супроводження сімей, в яких вчиняється насильство або є ризик його вчинення;
 3. Берестівській, Ботіївській, Біленківській, Великобілозерській, Гірсівській, Долинській, Комишуваській, Малотокмачанській, Осипенківській, Оріхівській, Остриківській, Приморській, Преображенській, Смірнянській, Таврійській, об’єднаним територіальним громадам та Токмацькому міському ЦСССДМ, Василівському, Михайлівському, Приазовському, Розівському, Токмацькому, Якимівському районним ЦСССДМ налагодити взаємодію з суб’єктами соціальної роботи з метою своєчасного отримання повідомлень, виявлення та надання комплексу соціальних послуг сім’ям, в яких вчиняється насильство в сім’ї, а особливо по відношенню до дітей.
 4. Посилити проведення профілактичної роботи спрямованої, на запобігання складним життєвим обставинам сімей, дітей та молоді