Корисна інформація

Волонтерський рух

В Україні волонтерській рух – одна з найефективніших форм роботи з різними категоріями клієнтів, в тому числі соціально незахищених верств населення. Саме тому вони активно залучаються до здійснення соціальної роботи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. При цьому, так званими «координаторами» волонтерської діяльності є спеціалісти Центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Сьогодні, на базі 15 центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Запорізької області діють спеціалізовані формування «Школа волонтерів», де з молоддю, студентами та іншими категоріями громадян проводяться навчання за спеціальною програмою «рівний-рівному», ведеться підготовка волонтерів до реалізації соціальних програм, в ході реалізації якої волонтери ознайомлюються з особливостями, видами та напрямками соціальної роботи. В рамках роботи «Школи волонтерів» Запорізького регіону фахівцями Центрів систематично проводяться спеціальні заходи, а саме: навчальні заняття для волонтерів, тренінги, круглі столи, лекції, відеолекторії тощо. В ході навчання в Школі волонтерів слухачі отримують знання та відпрацьовують методики для ефективної роботи у молодіжному колективі, а під час тренінгових занять волонтери удосконалили навички спілкування, виявили лідерські якості учасників, навчилися правильно розуміти та виражати емоції, користуватися мімікою та жестами, спонтанно реагувати на різні задані ситуації. Хочеться зазначити, що результатом діяльності волонтера окрім соціальної допомоги різним категоріям сімей, дітей та молоді є конкретний результат розвитку власних здібностей, морального задоволення від своєї роботи, почуття, що він приносить користь, набуття нових знань і можливості реалізувати себе, самоутвердитися як професіоналу і як особистості. Вносячи свій, хоч і маленький, безкорисливий вклад до допомоги різним верствам населення, постійним залученням інших людей до волонтерського руху, волонтери сприяють у розв’язанні соціальних проблем сьогодення, заряджають надією на краще, чим прививають любов до своєї Вітчизни.

 Волонтери можуть залучатись до:

- підготовки та розповсюдження інформаційно-просвітницьких матеріалів, соціальної реклами;

- залучення інших волонтерів;

- консультування на "Телефоні довіри";

- проведення опитувань, анкетувань, соціологічних досліджень;

- проведення акцій, свят, групових та масових заходів;

- проведення тренінгів, відеолекторіїв, бесід, лекцій;

- відвідування деяких категорій отримувачів послуг на дому (наприклад, дітей та молоді з функціональними обмеженнями), в закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування - тощо