Статистичні матеріали

 

Аналіз діяльності напрямку роботи ЦСССДМ та надавачів соціальних послуг об’єднаних територіальних громад Запорізької області на упередження раннього соціального сирітства

за 2017 року

З метою сприяння зміцненню інституту сім’ї шляхом формування засад відповідального, усвідомленого батьківства, профілактики раннього соціального сирітства в ЦСССДМ Запорізькій області відповідна робота здійснюється, по-перше, в рамках спеціалізованого формування «Консультаційні пункти при пологових стаціонарах та жіночих консультаціях», по-друге, згідно повідомлення від суб’єктів охорони здоров’я про намір жінки залишити дитину у пологовому будинку.

За результатами моніторингу відносно здійснення соціальної роботи на упередження відмов від новонародженої дитини та аналізу форми 1.5 статистичного звіту «Інформація стосовно діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо профілактики відмов від новонароджених дітей», впродовж 2017 року зазначаємо наступне. Під час аналізу береться до уваги не тільки кількісні показники, а й якісна робота спеціаліста, відповідального за напрямок.

kp1.jpg

*-  дві жінки не були охоплені послугами центру в Консультативному пункті при пологовому будинку у зв’язку з самовільним залишенням медичного закладу до моменту приходу спеціаліста, відповідального за напрямок.  В результаті чого, складені акти про покинуту дитину. При цьому, соціальну підтримку здійснено за місцем проживання.

Протягом звітного періоду медичними закладами області до мережі центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді надано 230 повідомлень щодо жінок, які виявили намір відмовитися від новонароджених дітей, що на 27,4 % більше, ніж  впродовж 2016 року.                           З них, 228 жінок були охоплені соціальними  послугами, що складає 99,1% від загальної кількості повідомлень, так як двоє породіль (за даними Запорізького МЦСССДМ) втекли з медичного закладу, в результаті чого складені акти про покинуту дитину. Зазначеній категорії осіб, надано 840 індивідуальних послуг, що складає в середньому 3,7 послуг на одного клієнта.

kp2.jpg

Варто зазначити, що аналіз статистики впродовж 5 років дає можливість відмітити критичне становище у збільшенні кількості потенційних клієнток (більше ніж у 2 рази) для роботи на упередження раннього соціального сирітства. Подібна девіація вагітних/породіль є наслідком економічного стану відповідних жінок; бідністю соціальних зв’язків у вигляді поганої соціальної адаптованості, яка бере свій початок з дитинства самої матері-відмовниці; ослаблення позитивної репродуктивної установки в суспільстві в цілому; наростання негативного суспільного ставлення до дітородіння, особливо народження другої, третьої  і т.д. дитини, або дітей у «занадто молодих», або «вікових первородящих» матерів; психологічні особливості особистості і характер соціалізації відмовниці також впливають на їх поведінку щодо материнства.  
 
kp3.jpg
 

Критеріями якості  соціальної роботи центрів СССДМ регіону за даним напрямком виступають кількість жінок, які змінили своє рішення та залишили немовля в родині. Так, впродовж 2017 року в результаті надання відповідних послуг спеціалістами центрів, 206 жінок (89,6 % від загальної їх кількості) змінили свій намір та залишила дитину в сім’ї. У порівнянні з 2016 роком  (з 167 повідомлень 141 жінка зберегла родинний зв’язок з немовлям) на 5,2% підвищилася результативність роботи з попередження відмов матерів від новонароджених дітей. Незважаючи на збільшення за порівняльні періоди жінок, які виявили намір відмовитися від немовля (зі 167-ми до 230-ть жінок), результат роботи з зазначеною категорією покращився.

Негативним фактором є наявність відмов від новонароджених. Загалом, за звітній період у Запорізькій області покинуто 24 дитини (26 немовлят впродовж 2016 року): 22 дитини,                 від яких письмово відмовилися матері у медичних закладах, та 2 немовля, на яких складено акт про покинуту дитину.

Аналіз основних причин, які передують (форма 1.5 статистичного звіту «Інформація стосовно діяльності центрів соціальних служб для сім’я, дітей та молоді щодо профілактики відмов від новонароджених дітей») ризику/наміру відмов від новонароджених дає можливість відмітити найбільш актуальні для регіону. Так, неповнолітній вік породіллі (52 особи), нестійкий психологічний стан матері (42 породіллі), скрутне матеріальне становище (42 жінки), стають передумовою вагань чи безпосередніх дій жінки залишити дитину в медичному закладі.

Відповідно до схеми «Причини, які передують ризику/наміру відмов від новонароджених», наявність випадків раннього соціального сирітства у Запорізькому регіоні обумовлено низкою причин, що носять як об’єктивний, так і суб’єктивний характер, а саме соціально-економічною ситуацією загалом по країні та кризою інституту сім’ї, яка проявляється в зменшені віку породіль. У зв’язку з чим, актуальним є впровадження/посилення профілактичних, інформаційних заходів, що будуть спрямовані на пропаганду цінностей родини, підвищення компетентності в питаннях виховання дітей та відповідального батьківства, покращення рівня обізнаності безпечної статевої поведінки, попередження незапланованої вагітності, використання сучасних методів контрацепції серед учнівської та студентської молоді, підвищення поінформованості населення про діяльність служб допомоги сім’ям, шляхом долучення до цих заходів представників системи освіти, охорони здоров’я, громадських організацій та інших. Наприклад, робота Клінік, дружніх до молоді                     (7 центрів/відділів медичної допомоги підліткам та молоді у містах Запоріжжя, Бердянськ, Мелітополь, Приморськ та Оріхів) дозволяє активно сприяти зменшенню розповсюдження наркологічних захворювань, формує у підлітків навички здорового способу життя, відповідального відношення до  репродуктивного здоров’я, безпечної статевої поведінки, запобіганню та профілактиці ВІЛ-інфекції та СНІДу, забезпечує психологічну підтримку та первинне консультування неповнолітніх та їхніх родичів, що звернулися за допомогою.

kp4.jpg

Наголошуємо, що робота з потенційною відмовницею повинна бути спрямована на забезпечення як соціальної, так і психологічної підтримки жінки з метою вирішення проблемних питань, які вона декларує, як причини відмови від немовля. Наприклад, шляхом сприяння в наданні гуманітарної допомоги (залучення спонсорів), в оформленні документів для реєстрації дитини, налагодження соціальних зв’язків, координації процесу отримання соціальної допомоги від держави та психологічної підтримки з метою покращення емоційного стану породіллі й, у разі необхідності, задля подолання наслідків постродового синдрому, сприяння формуванню, в подальшому розвитку, відчуття материнської прив’язаності тощо.

Успіх діяльності за напрямком, безпосередньо, залежить від плідної співпраці між центром та медичним закладом, у вигляді роботи на упередження відмов з вагітними, які опинилися в СЖО (до моменту надходження в пологовий будинок), які не стоять на обліку, не приймають участь у заходах по усвідомленому батьківству тощо. Раннє виявлення таких жінок та втручання в ситуацію мінімізує ризик вилучення дітей із сім’ї та сприяє реалізації кожною дитиною права на виховання в родині. Так, результати роботи з жінками групи ризику відображені у статистичній звітності  (форма 1.5 «Інформація стосовно діяльності центрів соціальних служб для сім’я, дітей та молоді щодо профілактики відмов від новонароджених дітей») впродовж 2017 року центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Вільнянського та Пологівського районів, що в позитивному контексті транслює роботу на зменшення випадків раннього соціального сирітства серед осіб-групи ризику.

Порівняльний аналіз даних від інформаційно-аналітичного центру медичної статистики та міських, районних ЦСССДМ щодо кількості жінок, які відмовились від новонароджених дітей за 2017 рік виявив розбіжності відносно породіль-відмовниць, а саме на території міста Запоріжжя та у Василівському районі. Вивчення причин дає змогу виявити тенденцію стосовно неузгодженості формулювань щодо письмової «відмови від новонародженої» і складання «акту про покинуту дитину» (Запорізький обласний перинатальний центр, Пологовий будинок № 3 м.Запоріжжя) та попередня робота в межах соціального супроводу, спрямована на подолання і  мінімізацію складних життєвих обставинах, з вагітною групи ризику, і відображення її результатів у відповідній звітності. У зв’язку з цим, по-перше, наголошуємо на налагодженні ефективної взаємодії з закладами охорони здоров’я з питань запобігання ранньому соціальному сирітству, в рамках якого Центру необхідно здійснювати соціальну підтримку жінки, що покинула дитину в пологовому будинку (в результаті чого складено «Акт про покинуту дитину»), якщо відомо її місце перебування. По-друге, узгодженість роботи за двома напрямками (у рамках СЖО та упередження раннього соціального сирітства) під час ведення одного випадку та відповідної фіксації результатів у звітності.

Аналіз показників роботи з потенційними відмовницями та випадків тимчасового влаштування дітей у КУ «Запорізький обласний спеціалізований будинку дитини «Сонечко» ЗОР, дає змогу відстежити взаємозв’язок між двома напрямками. Відомо про випадки стосовно вилучення до ДБ «Сонечко» через загрозу життя дітей, при тому, що попередньо з матір’ю була проведена робота, як з такою, що мала намір відмовитися від немовля. Тому, нагадуємо на внутрішній переадресації між спеціалістами одного Центру, відповідальним за роботу з потенційною відмовницею, для подальшого ведення випадку в рамках роботи з жінкою як такою, що опинилась у складних життєвих обставинах, шляхом взяття на соціальний супровод/за карткою отримувача соціальних послуг. При цьому, вважаємо необхідним, при роботі з жінками, які мають намір відмовитися від дитини, брати до уваги доцільність/недоцільність перебування дитини з біологічними батьками. Фіксація відповідного критерію можлива з урахуванням існуючих критичних проблем (зловживання, ведення аморального способу життя, відсутність житла та відповідних санітарно-гігієнічних умов, відсутність сімейних цінностей), які у динаміці тільки погіршуються та вирішення яких, потребує залучення особистісних ресурсів чи родини загалом (бажання і готовність співпраці з медиками в напрямку позбавлення залежності, можливості покращення матеріально-побутових умов, розуміння пріоритетів в житті і володіння способами їх досягнення).

Звісно, в рамках напрямку на упередження раннього соціального сирітства, завданням спеціаліста в роботі з потенційною відмовницею першочергово є підтримка тренду збереження дитини в біологічній родині.  При цьому, не менш важливим є оцінювання ризиків перебування дитини в ній. Тому що, лише залишити немовля з породіллею не самоціль, важливо щоб дитині з нею було безпечно та комфортно. І якщо мати схильна до змін, в неї є мотиваційні можливості, то індивідуальне супроводження з боку ЦСССДМ, шляхом забезпечення юридичними, соціальними, психологічними та житловими умовами формує у жінці терпиму позицію до проблем, що передують наміру відмови.  При тому, якщо антисоціальна реальність жінки не дає можливості створенню відповідних належних умов виховання дитини, то, скоріше за все, для самої дитини буде краще, якщо її життя складеться за іншим сценарієм без участі кровних батьків. 

Тому, з метою захисту найкращих інтересів та забезпечення стабільних, безпечних та гармонійних умов життя дитини, спеціалістам, відповідальним за напрямок, під час роботи з потенційними відмовницями, враховувати не тільки збереження та покращення кількісних показників, а й брати до уваги доцільність перебування немовля з біологічними батьками, так як, вірогідність влаштування дитини молодшого віку до пріоритетної форми виховання – усиновлення, збільшується  (відповідно до загальної кількісних показників усиновлення дітей станом на 31 грудня 2017 року, майже 33% дітей віком до 1 року, близько 49% до 5-річного віку та 17% діти старше 5 років).

Розгляд показників (форма 1.5 статистичного звіту «Інформація стосовно діяльності центрів соціальних служб для сім’я, дітей та молоді щодо профілактики відмов від новонароджених дітей») стосовно кількості жінок, що мали намір відмовитися від дитини, яким було надано соціальні послуги ЦСССДМ та в подальшому охоплено допомогою за місцем проживання, дає можливість прослідкувати механізм взаємоінформування центром, який проводив роботу у пологовому будинку, до центру за місцем проживання породіллі з метою своєчасного втручання та надання якісних соціальних послуг задля забезпечення належних умов перебування дитини вдома. Порівняльний аналіз процесу взаємопереадресації впродовж 2016-2017 років дає можливість стверджувати про покращення взаємозв’язку між центрами Запорізького регіону з метою своєчасного сповіщення про проведену роботу та її результати з жінкою – потенційною відмовницею від новонародженої дитини (97 листів від Запорізького МЦСССД до місцевих/районних Центрів та трьох ОТГ, одна переадресація Бердянського МЦСССДМ до Приазовського РЦСССДМ, дві від Кам’янсько-Дніпровського до Великобілозерського району).

Впродовж ІІІ-ІV кварталу 2017 року, внаслідок переадресації ЦСССДМ, відбувся дебют роботи спеціалістів об’єднаних територіальних громад (ОТГ) з жінками, які мали намір відмовитися від новонародженої дитини. Силами Берестівської та Долинської об’єднаних територіальних громад вдалося посприяти збереженню родинних зв’язків між породіллю та новонародженою дитиною. Аналіз роботи з жінкою-відмовницею спеціалістом Преображенської ОТГ виявив наявність складнощів з психічним здоров’ям породіллі, стан якої унеможливлює належний догляд та виховання немовля.  

Профілактика відмов від новонароджених дітей – це, перш за все, напрям соціально-педагогічної діяльності (прищеплення навичок усвідомленого батьківства), що спрямований не тільки на запобігання відмов від дитини вагітними жінками та породіллями, а й також на соціально-психологічну підтримку цих категорій жінок з метою формування у них почуттів до дитини. Усвідомлення батьками своєї відповідальності за життя, здоров’я та розвиток немовля є вагомим кроком у формуванні їх належного ставлення до своїх обов’язків.

Одним з дієвих засобів профілактики раннього соціального сирітства є якісно організована робота, по-перше, орієнтована на упередження відмови від немовляти в рамках індивідуальної підтримки вагітної; по-друге, спрямована на формування навичок усвідомленого батьківства з вагітними жінками під час проведення групових просвітницько-профілактичних заходів.

Впродовж 2017 року індивідуальними послугами охоплено  2110 осіб даної категорії, яким було надано 4736 послуг. За 2016 рік 1953 особам надано 5780 індивідуальних послуг.

Варто відмітити в позитивному контексті центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, на території яких посилено здійснюється індивідуальна робота, спрямована на формування/підвищення рівня батьківського потенціалу, а саме Запорізький РЦСССДМ (35,4 % від загальної кількості вагітних, без урахування потенційних відмовниць, охоплених центрами області), Кам’янсько-Дніпровський РЦСССДМ (19,0 %) та Енергодарський МЦСССДМ                  (майже 7%). При цьому, зазначаємо відсутність вищезазначеної роботи Мелітопольським МЦСССДМ, Бердянським та Розівським РЦСССДМ, і підкреслюємо на необхідності проведення відповідної діяльності згідно взаємодії між Центром та медичним закладом (пологовий будинок, жіноча консультація то що) відповідно до плану співпраці на рік. Наголошуємо на тому, що вчасна індивідуальна підтримка вагітної є підґрунтям позитивного мислення в умовах кризи та стимулом для майбутніх мам не сприймати дитину як тягар, а звертатися за компетентною допомогою в найближчий центр соціальних служб.

Впродовж  2017 року 550 груповими заходами профілактично-просвітницької роботи на запобігання раннього соціального сирітства  охоплено 4614 осіб (вагітні жінки та їх чоловіки, породіллі, тощо). Протягом 2016 року проведено 807 групових заходів, якими охоплено 7515 осіб. 

У порівнянні з іншими центрами, в кращій бік різняться кількісні показники по проведенню групових заходів та з надання групових послуг у Запорізькому РЦСССДМ (25% від загальної кількості охоплених осіб, даної категорії, заходами ЦСССДМ області), Василівському РЦСССДМ (10,5%) та   у Кам’янсько-Дніпровському РЦСССДМ (майже 9,3%), їх відсутність у Мелітопольському МЦСССДМ, Бердянському, Веселівському, Гуляйпільському, Мелітопольському, Розівському РЦСССДМ (в яких КП ліквідовано та робота з даного напрямку проводиться безпосередньо при наявному звернені про намір відмовитись від новонародженої дитини), Більмацькому та Великобілозерському РЦСССДМ. Тому, враховуючи об’єктивну завантаженість спеціалістів ЦСССДМ (кадрові зміни в центрі, розширення категорій отримувачів послуг, необхідність щомісячних перевірок нецільового використання державних коштів, які виплачуються жінкам на дітей до 3-х років тощо), рекомендуємо відповідальним особам за упередження раннього соціального сирітства, звернути увагу на необхідність та доцільність проведення групових заходів з метою формування навичок усвідомленого батьківства, попередження раннього соціального сирітства. Групова робота є запорукою донесення до відповідної категорії жінок про доступність соціальних послуг та інших форм підтримки матерів, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Висновки:

  1. Загалом по області спостерігається майже стовідсоткове охоплення соціальними послугами жінок, що мали намір відмовитися від новонародженої дитини.
  2. В результаті надання соціальних послуг спеціалістами ЦСССДМ впродовж 2017 року у порівнянні з 2016 роком відсоток запобігання відмов від загальної кількості сигналів, що надійшли від закладів охорони здоров’я покращився.
  3. Аналіз причин відмов породіль від немовлят дає змогу прослідити тенденцію складнощів соціального характеру, про які, за часто, відомо на момент вагітності жінки, які перебуває в полі зору центрів СССДМ. Побудова конструктивної взаємодії між центром та медичним закладом, робота на упередження відмов з вагітними, які опинилися в СЖО (до моменту надходження в пологовий будинок) дозволяє мінімізувати ризик вилучення дітей із сім’ї та сприяє реалізації кожною дитиною права на виховання в родині. Варто зауважити, що криза інституту сім’ї, яка проявляється в зменшені віку породіль (неповнолітні), говорить про необхідність налагодження міжвідомчої взаємодії між ЦСССДМ та відділом освіти з метою впровадження/посилення профілактичних, інформаційних заходів, що будуть спрямовані на пропаганду цінностей родини, підвищення компетентності в питаннях статевого виховання серед учнівської молоді.
  4. Розбіжність даних від інформаційно-аналітичного центру медичної статистики та міських, районних ЦСССДМ щодо кількості жінок, які відмовились від новонароджених дітей за 20167 рік актуалізує, по-перше, необхідність узгодження формулювань щодо письмової «відмови від новонародженої» і складання «акту про покинуту дитину» з метою своєчасного сповіщення закладами охорони здоров’я про випадок (у ситуації ризику, або письмової відмови від немовля/при складанні «акту про покинуту дитину) та відповідної роботи з боку центу СССДМ з жінкою в межах діяльності, спрямованої на упередження раннього соціального сирітства. По-друге, узгодженість роботи за двома напрямками (у рамках СЖО та упередження раннього соціального сирітства) під час ведення одного випадку та відповідна фіксація її результатів у звітності.

5.Узагальнення показників роботи з потенційними відмовницями та випадків розміщення дітей у КУ «Запорізький обласний спеціалізований будинку дитини «Сонечко» ЗОР , дає змогу говорити про влаштування до комунальної установи з причин неналежної роботи з жінками, що раніше мали намір відмовитись від немовляти.  Завданням спеціалістів, відповідальних за напрямок, є не тільки соціально-психологічна робота, спрямована на збереження складу родини, а й відстеження доцільності/недоцільності повернення немовляти породіллі.

  1. Порівняльний аналіз процесу взаємопереадресації впродовж 2017 року з відповідним періодом 2016 року говорить про налагодження якісного взаємозв’язку між Центрами Запорізького регіону з метою своєчасного сповіщення про проведену роботу та її результати з жінкою – потенційною відмовницею від немовля, що є важливою складовою профілактики раннього соціального сирітства, сприяння зміцненню інституту сім’ї шляхом формування засад відповідального, усвідомленого батьківства.
  2. Реалізація профілактично-просвітницької роботи в рамках діяльності на упередження раннього соціального сирітства сприяє на початковому етапі виявленню жінок, які мають ризик відмови від новонародженої дитини, та налагодженню співпраці між центрами СССДМ та медичними закладами. Проведення групових заходів та надання індивідуальних послуг для вагітних, сімейних пар, котрі очікують народження дитини, є основою формування навичок усвідомленого батьківства та інформаційною компанією щодо доступності соціальних послуг та інших форм підтримки матерів, які опинилися в складних життєвих обставинах з боку центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на місцях.